Projeler

Anasayfa / << Projeler

Ilısu Barajıʼnın Etkilerinin Tespit Edilmesi Projesi

Proje kapsamı ve amacı :

Su toplama alanının tespit edilmesi,
Su altında kalacak köylerin tespit edilmesi,
Su altında kalan alanların çıkarılması ve arazi kullanım sınıflarının belirlenmesi,
Su yüzeyi ile su basma kotunun belirlenmesi,
Taşınacak köyler için karar geliştirilmesi,
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşleme Dairesi Başkanlığınca, 2008 ile 2009 yılı faaliyetlerinin veri tabanına aktarılması ve haritalanması işi Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile çeşitli analizler sonucu elde edilmiştir.


Proje detayları için tıklayınız..