Projeler

Anasayfa / << Projeler

Arazi Kullanımı Veritabanı Oluşturulması Projesi

Proje kapsamı ve amacı: Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini belirleyen, bölge veya havza bazında 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan hükümleri ve plan açıklama raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziki planlara Çevre Düzeni Planları adı verilmektedir.

Çevre Düzeni planlarının yapılması için Arazi Kullanım haritaları ve veritabanı yapılması amacıyla SPOT uydu görüntülerinden 19 ili içerecek şekilde veritabanı ve sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırmalar Görsel yorumlama tekniği ile CLC Stadartları kullanılmıştır.

Proje kapsamında İmage Servis lerin için yazılım yapılarak İdare elinde bulunan Raster verilerden Tile oluşturularak servis edilmektedir.


Proje detayları için tıklayınız..