Projeler

Anasayfa / << Projeler

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi

Proje kapsamı ve amacı: Günümüzde arazi kullanımının hızla değişmesi ve kalkınmada ekonomik, ekolojik kararların bir arada düşünülmesi, rasyonel kaynak kullanımı, çevreye duyarlı arazi kullanım kararlarının alınmasına, müdahale için bu değişimlerin daha hızlı tespit edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Corine Land Cover (CLC) 2006 projesinde CLC metodolojisi dikkate alınarak uydu görüntülerinin bilgisayar destekli görsel yorumlama yaklaşımı kullanılmıştır. 2000 ve 2006 yılı arazi kullanımı haritaları hazırlanmıştır. 2000 – 2006 yılları arası arazi kullanımı istatistikleri ve arazi kullanımı değişim istatistikleri çıkarılmıştır.

Projede 2000 yılına ait 30 m. çözünürlüklü Landsat – 7 uydu görüntüleri, 2006 yılı için ise 20 m. çözünürlüklü Spot – 4 ve IRS-P6 uydu görüntüleri, aynı zamanda şehir merkezleri ve yakın çevrelerine ait alanlarda Ikonos uydu görüntüleri kullanılmıştır.
Avrupa Çevre Ajansının belirlediği sınıflar baz alınarak 2000 ve 2006 yıllarına ait değişimlerle beraber arazi kullanımları oluşturulmuş olup 2000 yılı verileri üzerinden kullanılan altlık veriler de temel alınarak 1990 yılı Arazi Örtüsü Sınıflandırma işlemi yapılmaktadır. Corine 1990 projesinde de 1990 yılına ait 30 m. çözünürlüklü Landsat – 7 uydu görüntüleri kullanılmıştır.


Proje detayları için tıklayınız..