Projeler

Anasayfa / << Projeler

Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Dosyalarının Taranması ve Digital Ortama Aktarılması Projesi

Kurum Adı    :    Kırıkkale Belediyesi

Projenin Amacı        : Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hizmetleri  daha kaliteli ve daha hızlı sunulabilmesi için günümüz teknolojisi kullanılarak,  mevcut bilgilerin ve çeşitli yöntemlerle üretilerek arşivlenen verilerin taranarak sayısal ortamda depolanması, internet tabanlı sistemler aracılığıyla sunulması, çeşitli sorgulama ve analizlerin gerçekleştirilebilmesi, daha hızlı ve doğru hizmet sunma imkânının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin Kapsamı    : Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Arşivin taranarak düzenlenmesi, dijital ortama getirilmesi veritabanı oluşturulması, üzerinden belgelere erişimi kolaylaştırması amacıyla kullanılacak olan Dijital Arşiv Sistemi yazılımının yazılması, donanımlara kurularak raporlama ve sorgulamaların yapılması, eğitimlerinin verilmesi ve teknik destek ile ilgili hususları kapsar.Proje detayları için tıklayınız..