Projeler

Anasayfa / << Projeler

Doğal Sit Alanlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi

Projenin Amacı : Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak, yetkisi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Söz konusu yetki çerçevesinde çalışmaları gerçekleştirmek üzere doğal sit alanlarına ilişkin mevcut durumunun ortaya konulması amacıyla her bir doğal sitin sayısal ve/veya basılı arşivinde bulunan envanterinin tespit edilmesi, mevcut doğal sit sınırlarının ortaya konularak Genel Müdürlük çalışmalarında etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.
Proje detayları için tıklayınız..