Projeler

Anasayfa / << Projeler

Ürün Maliyetlerinin İlçe Bazında Belirlenmesi ve İstatistiki Bilgilerin Elde Edilerek Tarımsal Desteklerde Kullanılması Projesi

Kurum adı    : T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Proje Amacı: Ülkemize yapılan tarımsal desteklemelerde; il bazındaki verilere göre elde edilen ülke ortalamaları ile ürün bazında verilecek destek miktarları hesaplanmaktadır.

Ürün maliyetlerinin bilinmesi ve bu maliyetler karşılığında yapılacak desteklemelerin gerçek karşılığını bulması, tarım ekonomisinin daha sağlıklı gelişimini ve yönetimini sağlayacaktır.

İlçe bazında hesaplanacak ürün maliyetlerinin aynı iklim, toprak ve coğrafi şartlara sahip tarım alanlarında maliyet ve ürün verimi karşılaştırılmasını ve sonuçta ülke tarım politikalarımızın daha sağlıklı yönlendirilmesi için gerçek veriler sağlanabilecektir.


Proje detayları için tıklayınız..