Projeler

Anasayfa / << Projeler

Yaban Hayatı Veritabanı Uygulamasının Güncelleştirilmesi ve Veri Sayısallaştırılmasının Yapılması Projesi

Projenin Amaç ve Kapsamı : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü altında geliştirilmiş avlanmaya açık ve kapalı alanlara ilişkin, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulaması olup, Avlanmaya Açık ve Kapalı Sahaların CBS Entegrasyonu Projesi Kapsamında, web tabanlı analiz ve yönetim sisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Avlanmaya açık ve kapalı alanlara ilişkin Coğrafi Bilgi Sistemi uygulaması ile Avlak ve Ava Yasaklanan Sahaların Bilgi sistemi kapsamında bir veri tabanında tutularak en güncel bilgiye anında ulaşılmasını ve istenen zamanda sorgulanarak harita çıktılarının alınmasını sağlayan bir sistemdir.

Bu sistem uygulama yönünden iki temel çerçeve içermektedir;  Birincisi taşra teşkilatına yönelik internet tabanlı yazılım, diğeri ise taşra teşkilatından girilen verilerin değerlendirildiği ve onaylandığı bakanlık merkezi biriminin kullanacağı yazılımdır.

Proje detayları için tıklayınız..