Projeler

Anasayfa / << Projeler

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Tarım Parselleri Bilgi Sistemi kapsamındaki çalışmalarda ve Bakanlıkça tarım alanlarının tespitinde TARBİL Protokolü kapsamında gerçekleştirilecek ve tarımsal amaçlı kullanılan kadastro parsellerinin sayısallaştırılması bu parseller içinde kalan kullanım durumlarının ortofoto ve uydu görüntüleri kullanılarak tespiti ve belirlenmesi, konu ile ilgili ar-ge çalışmalarının yapılması, bu amaçla uydu görüntüsü temini, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile alan bazlı uygulamaya yönelik geliştirilecek bir yazılım ile entegrasyonunun sağlanması, gerek sayısal verilerin gerekse protokol süresince elde edilecek görüntülerin saklanacağı depolama ortamlarının (İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (İTÜ UHUZAM) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde (TRGM)) temini, buna yönelik arşivleme sisteminin kurulması, çalışma sonunda toplulaştırma atlasının oluşturulması işidir.
Bu proje ile Ülkemizde bir çok konuda daha önce hiç yapılmamış çalışmaların gerçekleştirilmesi ile maddi ve zaman açısından ciddi bir tasarruf edilmesi, araştırma ve geliştirme olanaklarının artırılması hedeflenmektedir.


Proje detayları için tıklayınız..