Projeler

Anasayfa / << Projeler

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Proje kapsamı ve amacı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı için Avlak ve Ava Yasaklanan Sahaların Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu Projesi kapsamında web tabanlı analiz ve yönetim sistemine ilişkin CBS uygulamasının ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi amaçlanmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde, avcılığın düzenlenmesi için, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hususlarında karar alınarak, Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonları tarafından her yıl il bazında “Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlar Haritası” basılı halde oluşturulup yayınlanmaktadır.

Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı, İl Müdürlüklerinin ilgili birimleri ve avcılar tarafından kullanılacak, avcılık eğitimi takibi, avcılık belgesi takibi, av suçlarının sorgulanması, tescil edilmiş ve av döneminde tescil edilecek genel, devlet örnek avlaklarının coğrafi konumlarının, kota ve tür bilgilerinin sunulup, yönetilebileceği coğrafi bilgi sistemi destekli web uygulaması geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda oluşturulacak yeni uygulama temel alınarak mevcut yaban hayatı veritabanı uygulamasının eksikliklerinin giderilmesi ve oluşturulacak sistemle uyumu sağlanacaktır.


Proje detayları için tıklayınız..