Projeler

Anasayfa / << Projeler

Tarım Parselleri Sayısallaştırma Arşiv Güncellemesi Ve Tümleşik/Mobil Erişimli Tarım Bilgi Sistemi (TBS)- KVK Sistem Altyapısının Geliştirilmesi Projesi

Projenin Amacı: TRGM tarafından yürütülen araziye yönelik faaliyetler tapu ve kadastro verilerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Ülkemizde taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek  TKGM’ nün görevidir. TKGM tarafından derlenmiş olan güncel ve doğru veriye günümüz yazılım teknolojisi ile erişimin sağlanması ile TRGM faaliyetlerinin daha hızlı bir şekilde ve daha az bürokrasi ile yerine getirmesi sağlanacaktır. 


Proje detayları için tıklayınız..