Projeler

Anasayfa / << Projeler

İBB Fatih İlçesine ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması ve TAKBİS kadastral veri modeline uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi ile Kadastral CBS verisinin Oluşturulması Projesi

Proje kapsamı ve amacı: Fatih Kadastro Mühendisliği arşivinde bulunan kadastral paftaların koordinatlandırılması, kesin, iyileştirilmiş ve geçici koordinatlı parsel bilgilerinin, kadastro arşivinde mevcut olan değişiklik beyannameleri, aplikasyon krokilerinin ada röleve krokileri, uygulama ciltlerinin vb. evrakların sayısal ortama aktarılması, kadastral ve tapu verilerinin eşleştirilmesi, kadastral verilerin kontrollerinin yapılarak, TAKBİS kadastral veri modeline uygun ortama entegre olacak format yapısında teslim edilmesi ve Fatih İlçesine ait kadastral CBS verisinin oluşturulmasıdır.


Proje detayları için tıklayınız..