Projeler

Anasayfa / << Projeler

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları Eki Yerleşime Uygunluk Haritaları İle Jeolojik Etüt (Afet Etüt) Raporları Eki Afete Maruz Bölge Kroki/Haritalarının Sayısallaştırılması Projesi

Proje kapsamı ve amacı: Türkiye Afete Duyarlı Yerleşime Uygunluk Haritaları (TADYUS) ve Afete Maruz Bölge Kroki veya haritaları ile ilgili coğrafi bilgi sistemi tabanlı yazılımlarının oluşturulması, var olan dijital arşiv ile entegrasyonun sağlanması, imar planına esas jeoteknik ve jeolojik etüt raporlarının koordinatlandırılarak veri tabanı yönetim sistemi dâhilinde veri giriş, sorgulama hizmetlerinin sunulması işlerini kapsamaktadır.


Proje detayları için tıklayınız..