Projeler

Anasayfa / << Projeler

ULUSAL SU BİLGİ SİSTEMİ (USBS) TASARIM VE GELİŞTİRME PROJESİ VE DEVLET SU İŞLERİ SU VERİ TABANI (SVT) UYGULAMA PROGRAMLARI PROJESİ

Proje kapsamı ve amacı: Su verilerinin havza esasında ve bütün bileşenler (miktar, kaliteli kullanım, taşkın, kuraklık gibi) dikkate alınarak bütüncül olarak değerlendirilmesi, Ulusal Su Politikasının oluşturulmasında karar desteği sağlamak, Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda, tüm kullanıcıların ihtiyacına cevap verecek içerik ve standartlarda, güvenli ve etkin paylaşımını sağlamak”, Ülkemizin e-dönüşüm çalışmalarına katkı sağlamak, Dünyada örnek olarak gösterilebilecek, teknolojik gelişmelere uygun bir Su Bilgi Sistemi’ne sahip olmak, Ülkemizde suya ait tüm bilgilerin tek bir çatı altında toplanması, Günümüz teknolojisine uygun, ayrıntılı ve dinamik raporlamaların ve veri analizinin yapılması, Farklı kurumlardaki su bilgilerinin transferinin ve paylaşımının sağlanması, Sistem kullanıcılarına  hızlı, kolay ve etkin hizmet sunulması, Havza Bazında Yönetim


Proje detayları için tıklayınız..