Projeler

Anasayfa / << Projeler

KKTC E-DEVLET PROGRAMI KAPSAMINDA MEKÂNSAL ADRES KAYIT (MAKS) SİSTEMİ PROJESİ

 Proje kapsamı ve amacı: Bu proje ile KKTC İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü bünyesinde, KKTC vatandaşları ve KKTC’de ikamet tezkeresine sahip yabancıların ikametgâh adres bilgilerinin ve diğer adres bilgilerinin E-Nüfus Sistemi’nin sağlayacağı servisler aracılığı ile entegre çalışacak güncel “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Kurulumu” amaçlanmaktadır. Kurulacak olan bu sistem ile birçok kurum ve kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan adres verisinin, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden, mevcut standartlara uygun olarak kurumlarca sağlanan hizmetlerin daha etkin ve doğru bir şekilde sunulmasını sağlayacak mekânsal veri paylaşımı ve paylaşılan bu verilerin sürekli güncelliğinin sağlanacağı veri güncelleme altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında E-Nüfus Sistemi ile entegre çalışacak güncel Merkezi Mekânsal Adres Kayıt Sistemi; KKTC sınırları içerisinde yer alan 28 Belediye için gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında bulunan 28 Belediye den gelecek veriler analiz edilecek, çeşitli kurum ve kuruluşların elinde bulunan veriler, TÜRKSAT tarafından sağlanacak ve altlık olarak uydu görüntüleri kullanılarak saha ekiplerinin de kullanacağı altlık saha kılavuz haritaları hazırlanacaktır. Ayrıca saha bilgi formu hazırlanarak 28 belediye dolaşılarak toplanan veriler e-Nüfus ile eşleştirilecek ve KKTC Kurumlarına ve MAKS veri tüketicisi uygulamalara servis edilecektir. TÜRKSAT tarafından Sahada panoramik çekim yapılmıştır.  Görüntüler sisteme entegre edilerek tüm sokakların görüntüleri, kontrol ve yorumlama amacıyla da kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.


Proje detayları için tıklayınız..