Projeler

Anasayfa / << Projeler

Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi

Proje kapsamı ve amacı : Türkiye’deki ve Avrupa’daki CORINE projeleri hakkında bilgi veren ve bu bilgilerinin paylaşıldığı bir internet ortamıdır. CORINE Web sitesinden, CORINE Avrupa CLC 2000-2006 projeleri hakkında ve organizasyon şeması ile ilgili bilgiler alınabilmektedir. Web Portal uygulamasına Avrupa Çevre Ajansına (EEA), Avrupa Uzay Ajansına (ESA) verilen linklerle bu site aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Uzaktan Algılama ve CBS kullanılarak, üretilen CORINE 2000-2006 ve 2006 değişimlerinin sanal ortamdan sunulduğu yerdir. Web Portal aracılığı ile CORINE 2000-2006 arasındaki değişimlerin karşılaştırılmalı olarak görülebilmektedir. Arazi kullanım alanlarının tespitinde Google Earth altlık olarak kullanılabilir. Aynı zamanda istatistiki bilgiler, Web GIS aracılığı ile edinilebilmektedir.

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;
Proje detayları için tıklayınız..